Gokhub Disclaimer

Disclaimer website Gokhub.nl

Wij proberen te allen tijde zoveel mogelijk zorg te dragen voor duidelijke communicatie via onze website. Toch kan het zijn, dat u twijfel heeft over bepaalde zaken. Uiteraard kunt u dan contact met ons opnemen. Daarbij willen wij u middels de onderstaande disclaimer de nodige informatie verstrekken, met betrekking tot onze website-communicatie.

1. Aanwezige informatie op de website

Vanuit Gokhub.nl besteden wij in hoge mate aandacht aan volledigheid van de website. Toch kan het voorkomen dat er onvolledige of onjuiste informatie leesbaar is op onze website. Met betrekking tot de voormelde situaties aanvaarden wij geen enkele vorm van aansprakelijkheid die, direct of indirect, voortvloeien uit uw interpretaties en het gebruik van alle aanwezige informatie op de website. Dit geldt eveneens voor informatie die al dan niet door derden via deze website beschikbaar is gesteld.

2. Algemene bepalingen

- Gokhub.nl biedt zelf geen kansspelen aan.

- Alle tekstuele content op onze website is geschreven door Gokhub.nl of door Gokhub.nl ingeschakelde derden. In geen geval is het toegestaan om deze content over te nemen. In een dergelijk geval bent u in beginsel aansprakelijk op grond van de Nederlandse Auteurswet.

- Wij besteden veel zorg aan het selecteren van betrouwbare casino’s. Wij zijn daarom op geen enkele wijze aansprakelijk voor uw keuzes omtrent storten van geld, spelen en handelen op de casino’s waar u uw handelingen verricht omtrent het storten van geld, spelen en handelen.

3. Betrouwbaarheid van casino’s

- Gokhub.nl beveelt enkel casino’s aan, die zich houden aan de geldende regels.

- Gokhub.nl zal nimmer aansporen tot gokken op onverantwoorde wijze. Gokhub.nl onderstreept een verantwoorde speelwijze. Gokhub.nl houdt het verantwoord gokken beleid bij casino’s nauwlettend in de gaten.

4. Geldend recht

- Gokhub.nl houdt te allen tijde rekening met de toepasselijke wetgeving. Gokhub.nl draagt zorg voor een correcte toepassing van het geldend recht in het kader van casino affiliates.

5. Eigen verantwoordelijkheid van de speler

- Indien u kiest voor het spelen van een casinospel, welke op de website van Gokhub.nl wordt besproken, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop u speelt. U dient zich bedacht te zijn op de verlies- en verslavingsrisico’s.

6. Aansprakelijkheid

- Gokhub.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies door het spelen van casinospelen of voor het ontwikkelen van een gokverslaving.

7. Klachten

- Indien u klachten heeft over de methoden van online casino’s, dan wordt geadviseerd om direct contact op te nemen met het betreffende bedrijf.

- Indien u klachten heeft over de content op onze website, dan dient u contact met ons op te nemen via onze contactpagina .

8. Auteursrechtelijke bepalingen

Alle aanwezige content (geschreven en ook anders) kan worden aangemerkt als auteursrechtelijk beschermd. Op grond van het Nederlandse Auteursrecht, behoort al de besproken content toe aan Gokhub.nl. Het auteursrecht van Gokhub.nl rust daarmee op de websitecontent. Zonder schriftelijke toestemming van een rechtsgeldig vertegenwoordiger van Gokhub.nl, is het dan ook niet toegestaan om onze content te verveelvoudigen; dan wel openbaar te maken. Indien u zonder toestemming content plaatst op eigen kanalen waar ons auteursrecht op rust, dan loopt u het risico door ons aansprakelijk gesteld te worden voor alle kosten, die wij in dat kader maken en de schade die wij, ten gevolge van de inbreuk op ons auteursrecht, oplopen.

9. Rechten

In algemene zin kunnen aan de aanwezige informatie op onze website geen rechten worden ontleend. Indien u meer informatie wenst over ons juridisch beleid, neem dan contact met ons op via onze contactpagina.Heeft u vragen over de bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact op via de onderstaande link.

Klik hier voor onze contactgegevens